دسته بندی ها: کانتورینگ بدن

کاهش وزن
25 آذر 1402 توسط زروان کلینیک 0 دیدگاه

باسن برزیلی با EMS

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

1 مهر 1402 توسط زروان کلینیک 0 دیدگاه

انجماد چربی کرایولیپولیز  برای داشتن اندامی متناسب

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

29 شهریور 1402 توسط زروان کلینیک 0 دیدگاه

تمرینات قدرتی و پاورلیفتینگ

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

1 شهریور 1402 توسط زروان کلینیک 1 دیدگاه

روشهای کانتورینگ بدن یا فرم‌دهی بدن

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است